Waaiersterte/
Stoksterte

Word 6 jaar oud: Graad R

In Graad R wil ons graag u kind blootstel aan die atmosfeer en funksionering van die “groot skool” sonder om formele onderrig te gee.

Ons roetine

7:00—8:10Aankoms, selfgekose spelaktiwiteit binne of buite
8:10Ons groet mekaar
Oor die Bybel en die lewe
Tafelbespreking
Wetenskap
Persepsie
8:30Skeppende aktiwiteite of kreatiwiteitsperiode

 

  • Let Wel : Die genot van die proses en belewing daarvan is belangriker as die resultaat.
  • Op Maandae sal hierdie tyd uitsonderlik vir perseptuele ontwikkeling en skoolgereedmaking benut word.
10:00Opruim
Toiletroetine
Versies en Rympies
10:15Verversings
11:00‘n Rondomtalie periode wat wissel tussen die volgende: Noord-Sotho, Engels (Thrass-program), Klasmusiek en Audibloks.
11:30Vryspel/ Fantasie/ Groepspele
Opruim
12:00Ontwikkelingspele of musiek:
Slagorkes, gehoordiskriminasie, genotbelewing, musiekbeluistering, musiek en beweging
12:30Storietyd en/of Poppekas:
Vir die ontwikkeling van taal en geheue, kennisuitbreiding, genotsbelewing en rustige afsluiting.

Die Skoolgereedmakingsprogram word ook in hierdie ouderdomsgroep gefassiliteer.

Ons bied uitnemende kwaliteit opvoeding met ’n uitgesproke Christelike karakter sodat elke kind vanuit ’n gelukkige, huislike atmosfeer ’n sterk gesonde selfbeeld as fondament ontwikkel waarop ’n lewe van geloof, hoop en liefde gebou kan word.

Skool Ure

Ons model is gerig op die optimale ontwikkeling van kinders se selfbeeld en positiewe dissipline. Daarvoor word hulle in ‘n vennootskap met hulle ouers op ‘n unieke en gepaste wyse in hulle vormingsjare hanteer. 

Ouer Nuusbrief

©2022 Laerskool Die Krans En Kransjakkers. Made with love Blackdog Design Agency