Streepmuise

Word 3/4 jaar oud

Inrig van dagprogram
Daar word elke dag ‘n hoofaktiwiteit aangebied wat verband hou met die tema van die week. By-aktiwiteite word ook tot die kinders se beskikking gestel. Dit is die kinders se eie keuse om aan die by-aktiwiteite deel te neem of nie. Sepediklasse en ’n besoek aan die mediasentrum word ook weekliks gedoen.

Ons roetine:

 

7:00 – 8:15Aankoms, selfgekose spelaktiwiteit binne of buite die klas
8:15 – 8:30Opruim
8:30 – 9:30Groet, nuustyd, bybelstorie en samesang
9:30 – 9:45Buitespel
9:45 – 10:45Persepsie / Wetenskap / Tegnologie, georganiseerde kuns en handwerk
10:45 – 11:15Verversings
11:15 – 12:00Buitespel
12:00 – 12:45 Musiek en storietyd

Evalueringsverslae:

Aan die einde van die eerste kwartaal, word daar ‘n evalueringsbriefie uitgegee, om u in te lig oor die aanpassing, gedrag, sosialisering en gesindheid van u kind in die skool. Die tweede kwartaal se verslag is ‘n waarnemingsverslag waarin u sal agterkom hoe u kind sy/ haar tyd by die skool verwyl: wat hy/ sy geniet of nie geniet nie en watter vaardighede al bemeester is. Aan die einde van die vierde kwartaal word daar verslag gelewer oor die vordering wat u kind by die skool gemaak het.

Ons bied uitnemende kwaliteit opvoeding met ’n uitgesproke Christelike karakter sodat elke kind vanuit ’n gelukkige, huislike atmosfeer ’n sterk gesonde selfbeeld as fondament ontwikkel waarop ’n lewe van geloof, hoop en liefde gebou kan word.

Skool Ure

Ons model is gerig op die optimale ontwikkeling van kinders se selfbeeld en positiewe dissipline. Daarvoor word hulle in ‘n vennootskap met hulle ouers op ‘n unieke en gepaste wyse in hulle vormingsjare hanteer. 

Ouer Nuusbrief

©2022 Laerskool Die Krans En Kransjakkers. Made with love Blackdog Design Agency