Ons Skool

Wat maak ons anders?

Kaalvoetkinders kom laggend die skoolterrein ingestap, gereed vir ’nuwe skooldag van ontdek, ervaar en geniet. Hierdie plaasskooltjie in die stad, Laerskool Die Krans en Kransjakkers, is waar kinders, personeel en ouers deel voel en ’n tuiste vind.

Hier kan:

kinders weer kinders wees,

elke kind geken voel,

elke kind geliefd en geborge voel,

kinders leer deur ervarings en geleenthede

wat geskep word.

Ons streef daarna om vir elke kind die ervaring van ’n tuiste te skep, sodat wanneer daardie voete deur die skoolhekkie instap, daar ’n gevoel heers van “hier voel ek veilig en hier kan ek myself wees.”

Ons streef daarna om deur geloof, hoop en liefde elke kind optimaal te laat ontwikkel in sy:

 • innerlike karakter
 • basiese liggaamlike vaardighede
 • houding en optrede teenoor ander
 • geloofsverwondering in God, en
 • lewensvreugde.

Fasiliteite

By die kleuterskool en grondslagfase spog ons met verskeie klim-en-klouter-apparate met swaaie, asook springmatte. Die kleuterskool het fietsiebane vir die kleuters en peuters om te geniet. Die grondslagfase het verkeie grasareas waarop gespeel word, asook die sintetiese gras wat geniet word gedurende pouses. Die intersenfase het ’n groot grasarea vir die leerders om te geniet, asook ’n boomhuis, springmat, swaaie en handjietennisbane.

Ons maak gebruik van die veld oorkant die kerk as ’n veld vir kinderkinetika, LO, junior sport, asook van ons dogtersport.

 

Attsport is ons sportterrein waarop ons ons senior sport beoefen, wat bestaan uit vier rugby-/hokkievelde, twee krieketblaaie en vyf netbalbane.

Adminhuis: Opstal

Janetta se kantoor: Windpomp

Personeelkamer: Parskuip

Kantoor: Opgaardam

Koffiehoekie: Padstal

Naskoollokaal: Afsaal

Kleuterskool: Algemeen – Aanleg

        Peuters – Kuikenkuip

        Kleuters – Lammerkamp

Gangetjie na grondslagfase: Drukgang

Grondslagfase: Kweekhuis

Media: Hooimied

Wilgelaan: Oorloop

Intersen: Algemeen – Bokkekamp

Huis 6: Saal: Skuur

Huis 6: Ondersteuningsklasse: Sinkhuisie

Huis 6: Intersen-kantoor: Kelder

Intersen-vergaderlokaal: Solder

Huis 5 (middel by intersen): Boma

Intersen-snoepie: Heuningpot

Konsertstoor: Pakhuis

Huis 4 (boonste intersen): Piek

Badkamers: Kleinhuisie

Sportveld: Weiveld

Kyk na ons video.

Kinderkinetika

Kinderkinetika is ’n spesialiteitsgebied wat fokus op pediatriese grootmotoriese ontwikkelings- en stimulasieprogramme, wat op grond van wetenskaplike evaluasies uitgewerk word. Die programme word volgens die leerder se ontwikkelingsvlak en behoeftes gestruktureer en beplan. Kinderkinetika fokus op die totaliteitsontwikkeling van elke leerder.

Alhoewel kinderkinetika hoofsaaklik fokus op motoriese ontwikkeling, dien beweging as vertrekpunt om op die einde die totaliteitsontwikkeling van die kind te verseker. Dus werk ’n kinderkinetikus ontwikkelend, stimulerend, asook remediërend met kinders tussen die ouderdom van 0-13 jaar. Kinderkinetika bied kinders die geleentheid om te leer deur te speel. Vanuit ’n gesondheidsperspektief word gelukkige, gesonde en goed ontwikkelde kinders as die einddoel nagestreef.

Naskool

Liewe naskool-ouer, U kind is ons eerste prioriteit en sy/haar geluk lê ons na aan die hart. Ons streef daarna om u kind tuis te laat voel en in ’n huislike en liefdevolle omgewing te omvou. Ouers se geluk en tevredenheid is vir ons ’n hoë prioriteit en daarom is ek enige tyd beskikbaar vir enige navrae, probleme, voorstelle of net om te gesels. Ons is vir elke kind die huis weg van die huis.

 

 • Ons verdeel die kinders in drie groepe om die etes meer vlot te laat verloop.
 • Elke groep volg sy eie dagprogram/dagverloop.
 • Daar is ’n drieweeklikse, gesonde spyskaart wat verseker dat die kinders nie te veel van ’n sekere dis eet nie.
 • Die peuters en kleuters slaap op ’n matras en het ’n kombersie in die wintermaande om ’n snoesige slapenstyd te verseker.
 • Die verrykingswerk van die grade-kinders word gedoen in graadverband om toe te sien dat daar genoeg een-tot-een-aandag gegee kan word.
 • Ongeveer 15:45 kry elke maatjie ’n vrug/koekie of een of ander versnapering om die middag op te kikker.
 • Verder bied ons interessante vakansieprogramme aan vir die onderskeie groepe vir vol ingeskrewe kinders, maar dagbesoekers is ook welkom.

Ouers moet asseblief laat weet as ’n kind by ’n maatjie gaan speel, deur ouers vroeg afgehaal gaan word of nie die naskool gaan bywoon nie.

Sien ons inskrywingsvorm vir meer inligting. 

Ons verwelkom enige voorstelle wat ons naskool kan bevoordeel en ons vertrou dat die positiewe gevoel wat tans oor die naskool heers, sal bly voorbestaan en selfs verbeter.