Padlopers

Word 4/5 jaar oud

Inrig van dagprogram
Let daarop dat veral taal en musiek sover moontlik ook deur die loop van die dag geïntegreer sal word buiten vir tye wat spesifiek hiervoor geskeduleer is.

Ons roetine:

7:00 – 8:15Aankoms, selfgekose spelaktiwiteit binne of buite die klas
8:15 – 8:30Opruim
8:30 – 9:30Ons groet mekaar, nuustyd, bybelles en sang, tafelbespreking
9:30 – 9:45Buitespel
9:45 – 10:45Persepsie / Wetenskap / Tegnologie,
Georganiseerde kuns en handwerk
10:45 – 11:15Verversings
11:15 – 12:00Buitespel
12:00 – 12:45Musiek en storietyd

Een maal per week gaan ons as klas na die mediasentrum toe.
Tydens hierdie dagprogram word buitemuurse aktiwiteite ook ingewerk, nl.: Sepedi, Ballet, Playball, Monkeynastics, Kindermuzik,  Little Chef

Skeppende Aktiwiteite:

Daar word daagliks ‘n hoof skeppende aktiwiteit en drie tot vier by-aktiwiteite vir die kind beskikbaar gestel. Die kind kry die geleentheid om hul kreatiewe denke te ontwikkel en volgens hul eie vermoë te werk. Die kind se verbeelding word gestimuleer en onbewustelik dien hierdie nie-verbale handeling as voorbereidende stappe wat die kind positief beïnvloed (byvoorbeeld die ontwikkeling van latere leesvermoë). Die hoofaktiwiteit sluit sover moontlik aan by die tema van die betrokke week.

Evalueringsverslae

U kind word deurlopend waargeneem na aanleiding van sy/haar deelname, gedrag en ontwikkeling. Kommentaar en wenke sal enige tyd aan u verskaf kan word indien u dit so verkies. Die doel is om die belangstellings, vrese, behoeftes en reaksies van u kind te identifiseer, te verstaan en daarvolgens so ver moontlik met  begrip teenoor hom/haar op te tree.

 

Die kind word in verskeie situasies waargeneem en nie deur middel van ‘n formele toets-situasie nie. Die kind sal ook meer natuurlik optree in ‘n omgewing waar hy/sy ontspanne is en tuis voel, en waar hulle voel hy/sy word optimaal aanvaar.

Ons bied uitnemende kwaliteit opvoeding met ’n uitgesproke Christelike karakter sodat elke kind vanuit ’n gelukkige, huislike atmosfeer ’n sterk gesonde selfbeeld as fondament ontwikkel waarop ’n lewe van geloof, hoop en liefde gebou kan word.

Skool Ure

Ons model is gerig op die optimale ontwikkeling van kinders se selfbeeld en positiewe dissipline. Daarvoor word hulle in ‘n vennootskap met hulle ouers op ‘n unieke en gepaste wyse in hulle vormingsjare hanteer. 

Ouer Nuusbrief

©2022 Laerskool Die Krans En Kransjakkers. Made with love Blackdog Design Agency