Nagapies

18 Maande (Januarie)

Ons roetine:

8:00Ontbyt
10:00Versnaperings
12:00Middagete
12:30-13:00Vryspel en afhaal van kleuters

Aktiwiteite:


By hierdie ouderdomsgroep gaan dit hoofsaaklik oor:

  • grootmotoriese vaardighede
  • allerlei perseptuele ervarings
  • blootstelling aan musiek en beweging
  • bekendstelling aan vele opvoedkundige apparaat
  • eksperimentering met teksture
  • die vestiging van taal
  • die oopsluit van die wêreld van stories
  • die aanleer van die eerste fase van sosiaal aanvaarbare gedrag

Daar word dus elke dag tyd spandeer aan aktiwiteite wat die kind op al hierdie vlakke stimuleer. Moenie ‘n kunsaktiwiteit verwag wat netjies afgehandel is en saam gaan huistoe nie. Ons fokus op die aanleer van vaardighede en die deelneem aan ervarings. Ons is nog besig met prosesse en nie gerig op eindresultate nie.

 

Onthou dat hierdie een van u kind se eerste kennismakings is met ‘n groter groep en dat vele sosiale vaardighede uitgesorteer en aangeleer moet word. Dit is ‘n groot aanpassing vir hierdie klein mensies en ons poog om elkeen met liefde en geborgenheid te begelei in hierdie nuwe fase van hulle lewe. Dit is vir ons van die grootste belang dat elke kindjie veilig moet voel en ‘n gelukkige dag by die skool moet beleef. ‘n Gelukkige kind ontdek en leer graag.  Indien u kind vuil is, weet dan dat hy/sy die dag geniet het en vele ontdekkings gemaak het!