Koggelmanders

Word 4/5 jaar oud

Inrig van dagprogram
Let daarop dat veral taal en musiek sover moontlik ook deur die loop van die dag geïntegreer sal word buiten vir tye wat spesifiek hiervoor geskeduleer is.

Ons roetine

 

7:00 – 8:30Aankoms, selfgekose spelaktiwiteite binne of buite
8:30Ons groet mekaar, georganiseerde (gerigte) aktiwiteit:  Bybelles,  Nuustyd (nuusbespreking)
9:00Versnapering
9:30-10:00 Tafelbespreking, Persepsie / Wetenskap / Tegnologie
10:00-11:00Skeppende aktiwiteite of kreatiwiteitsperiode, georganiseerde kuns en handwerk (hoofaktiwiteit)
11:00Opruimtyd, toiletroetine,  versies en rympies
11:00-12:00Vryspel buite
12:00-12:15Verversings
12:30-12:45Ontwikkelingspele of musiek, Vryspel/ Fantasie/ Groepspele, Opruim
12:45-13:00Storietyd en/of Poppekas (ontwikkeling van taal;  geheue; kennisuitbreiding; genotsbelewing. . . ens)

Skeppende Aktiwiteite

Daar word daagliks ‘n hoof skeppende aktiwiteit en drie tot vier by-aktiwiteite vir die kind beskikbaar gestel. Die kind kry die geleentheid om hul kreatiewe denke te ontwikkel en volgens hul eie vermoë te werk. Die kind se verbeelding word gestimuleer en onbewustelik dien hierdie nie-verbale handeling as voorbereidende stappe wat die kind positief beïnvloed (byvoorbeeld die ontwikkeling van latere leesvermoë). Die hoofaktiwiteit sluit sover moontlik aan by die tema van die betrokke week.

Evalueringsverslae

U kind word deurlopend waargeneem na aanleiding van sy/haar deelname, gedrag en ontwikkeling. Kommentaar en wenke sal enige tyd aan u verskaf kan word indien u dit so verkies. Die doel is om die belangstellings, vrese, behoeftes en reaksies van u kind te identifiseer, te verstaan en daarvolgens so ver moontlik met  begrip teenoor hom/haar op te tree.

 

Die kind word in verskeie situasies waargeneem en nie deur middel van ‘n formele toets-situasie nie. Die kind sal ook meer natuurlik optree in ‘n omgewing waar hy/sy ontspanne is en tuis voel, en waar hulle voel hy/sy word optimaal aanvaar.