Buitemuurs

Kultuur

Daar word jaarliks ’n konsert op die planke gebring. Die konserte vind plaas in ’n siklus van 3 jaar. 

Jaar 1 – Kleuterskool

Jaar 2 – Grondslagfase

Jaar 3 – Intersenfase

Redenaars

Ons glo in welsprekendheid, omdat dit ’n vaardigheid is vir die toekoms. 

Intern Grondslagfase: Praat-jou-taal-aand

Intern Intersenfase: Kekkelbekke, Speech festival. Ons neem deel aan ATKV, Podiumpret, Kansvatters, Kungwini Eisteddfod en Radikale redenaars.

Senior sanggroep

Graad 4-7 moet ’n oudisie slaag om in hierdie sanggroep te sing. Daar word voortgebou op vaardighede wat in die Junior koor aangeleer is.  Hierdie is vir die kinders ’n heerlike aktiwiteit.

Tjokkertoneel

In 2022 neem die skool vir die eerste keer deel aan die ATKV-tjokkertoneelkompetisie.  Groot opgewondenheid heers oor die 20 min-toneelstuk wat op die planke gebring word.

Krans-got-talent

In 2022 bied Die Krans hierdie kompetisie vir die eerste keer aan.  Leerders kan enige item inskryf om deel te wees van hierdie pret.

Malvalekker-kleutertalent

Hierdie heerlike spogmiddag is deel van die Kungwini Eisteddfod. Dapper kleutermaats kan individueel of in groepsverband spog met hulle talente.

Revue

Graad R- en 1-maats is deel van die Junior revue.  Graad 2 tot 7 neem deel aan die Senior revue. 

Oefeninge vind weekliks plaas. Hierdie ritmiese-dans-en-sing-aktiwiteit is van onskatbare waarde.

Junior koor

Graad R- tot 3-leerders kan in die Junior koor sing. Geen oudisies word gehou nie. Die koor is pret en basiese koordissipline en sangvaardighede word aangeleer.

Kultuuraande

Die skool het jaarliks kultuuraande waar leerders wat buitemuurse afrigting kry, kan spog met hulle talente. Dit sluit in:

 • Musiek
 • Dans
 • Kunsuitstalling

Eisteddfod

Die skool vat jaarliks hande met die Kungwini Eisteddfod. Hier kry leerders kans om aan verskeie items deel te neem:

 • Koorsang
 • Revue
 • Solosang
 • Voordrag
 • Voorbereide lees
 • Redenaars
 • Kuns

Kuns

Graad R- tot 3-leerders doen weekliks kuns in die klas.  Die klasonderwyseres fasiliteer hierdie kunswerke.

In Graad 4-7 is daar ’n kunstenares-juffrou wat kuns tot hoër hoogtes neem. Die Krans spog vanjaar met ons eie kunsgalery.

Sport

 

Sport is vir ons ’n belangrike deel van elke leerder se ontwikkeling. By Die Krans is ons sportvisie om karakter te bou en waardes vas te lê soos: goeie sportmansgees, spanwerk, regverdigheid en respek. Ons wil elke leerder die geleentheid bied om te groei en sy/haar talente te ontdek. Dit sal lei na beter selfvertroue, goeie gesondheid en fiksheid. Ons glo dat elke leerder kan en mag deelneem.
Ons wil graag hoëgehalte-sportvaardighede by leerders vaslê, wat hulle sal inspireer om te presteer en te verbeter in kompeterende sport en ander fisiese aktiwiteite. By Die Krans is ons hart om gebalanseerde leerders aan te moedig. Ons sportsoorte wat ons by die skool aanbied is:
 • Atletiek
 • Rugby
 • Krieket
 • Hokkie (seuns en dogters)
 • Netbal
 • Landloop
 • Tennis
 • Skaak
 • Robotika

Ons skool het ’n robotikaklub wat na skool bymekaarkom (teen ’n ekstra koste).

Tydens hierdie sessies leer Graad 1- tot 7-leerders om praktiese probleme op te los.

Ons Graad 4- tot 7-leerders neem aan verskeie kompetisies dwarsdeur die jaar deel.