Aktiwiteite

Die volgende aktiwiteite word addisioneel aan grondslagfase leerders gebied:

Rekenaarklasse

Die skool beskik oor ‘n rekenaarsentrum met 10 rekenaars en verskeie opvoedkundige programme. Vanaf Graad R kry leerders op ’n gereelde basis rekenaarklasse in groepies van 10. Hierdie program word aangewend om die kurrikulum op elke vlak van ontwikkeling te ondersteun.

Miki Maths (Wiskunde)

Die ‘Miki Maths’ program is ’n Wiskunde program wat leerders se hoofrekene verbeter. Sodoende word Wiskunde begrippe ingeoefen en dit het groter vaardigheid tot gevolg. Leerders kry weekliks ’n Miki Maths klas en doen daagliks Wiskunde hoofrekene wat deur hierdie program opgestel is.

Thrass (Engels)

Engels word aangebied as eerste addisionele taal. Die Thrass program help leerders om die Engelse klanke gou baas te raak. Hierdie program word weekliks addisioneel aangebied, maar vervang nie die CAPS kurrikulum soos deur die Departement daargestel nie.

Sepedi

Daar word weekliks ’n Sepedi klasse aan elke leerder gebied.   Dit is dan ook ons leerders se tweede addisionele taal. Basiese spreektaal word hier aangebied.

Mediasentrum

Die mediasentrum het in 2008 sy deure oopgemaak. Dit bied, buiten leesstof vir kinders, ook ‘n ondersteunende opvoedkundige diens aan leerders en personeel.

Musiek

Daar is ‘n koortjie vir die Laerskool waaraan alle leerders kan deelneem. Hierdie koor neem deel aan kunswedstryde en tree by verskeie skoolfunksies op.

Revue

Die skool spog ook met ’n revue-groepie waaraan alle leerders mag deelneem. Hierdie groepie tree op tydens verskeie geleenthede. Per geleentheid word lofdansers en mimiekgroepe ook afgerig.

Uitstappies

Daar word gepoog om kwartaalliks die leerders op ‘n opvoedkundige uitstappie te neem. Plekke wat al reeds besoek was, en heel waarskynlik weer in die toekoms besoek gaan word, is die Willem Prinsloo Landboumuseum, die Voortrekkermonument, Pioniershuis, Bester Birds, Rocky Ridge, winkelsentrums, kwekerye, plase van ouers en die Transvaal Museum.

Welsprekendheid

Daar word jaarliks ‘n “Ek praat my taal”-aand gehou waartydens die Laerskool leerders die geleentheid kry om voor ‘n klein gehoor op te tree en ervaring op te doen om ‘n klein toesprakie te lewer. Die gehoor is uiteraard meelewend en simpatiek wat dit ‘n baie positiewe en leersame ervaring maak.

Wetenskap Expo

Die Laerskoolleerders word aangemoedig om aan ‘n interne Wetenskap Expo deel te neem. Dit word met die hulp van die ouers uitgewerk en aangebied. Ons maak van eksterne beoordelaars gebruik. Kinders wat goeie resultate behaal, kan dan verder deelneem aan die Noord Gauteng Wetenskap Expo. Die ervaring en kennis wat ‘n kind met hierdie projek opdoen is van onskatbare waarde. Hierdie inligting bly deel van hom/haar en maak gewoonlik ‘n groter indruk op ‘n kind se lewe as wat inligting wat in ‘n klassituasie oorgedra is, doen. Ons het al ’n hele paar brons, silwer en selfs goue medaljes verower.

Ons bied uitnemende kwaliteit opvoeding met ’n uitgesproke Christelike karakter sodat elke kind vanuit ’n gelukkige, huislike atmosfeer ’n sterk gesonde selfbeeld as fondament ontwikkel waarop ’n lewe van geloof, hoop en liefde gebou kan word.

Skool Ure

Ons model is gerig op die optimale ontwikkeling van kinders se selfbeeld en positiewe dissipline. Daarvoor word hulle in ‘n vennootskap met hulle ouers op ‘n unieke en gepaste wyse in hulle vormingsjare hanteer. 

Ouer Nuusbrief

©2022 Laerskool Die Krans En Kransjakkers. Made with love Blackdog Design Agency