Akademie

By Laerskool Die Krans streef ons nog altyd na ’n unieke styl van opvoeding en onderrig deur by die kind se totale leefwêreld betrokke te wees. Trouens, een van ons bestaansredes is om ’n skool te ontwikkel waarin elke kind se uniekheid, sy/haar behoeftes en eiesoortige belange die voorrang kry. Daarom volg ons ’n sagte familiebenadering waarin elke kind se emosionele welstand van groot belang is. Ons weet dat ’n kind wat gelukkig is, effektief kan leer, nuuskierig is, en kreatief bly.

Dit is daarom dat die atmosfeer in elke klas en in die skool as geheel van deurslaggewende belang is. ’n Omgewing waarin elke kind met sy/haar unieke menswees tuis kan voel en kan behoort, is ’n ononderhandelbare waarde wat ons nastreef. Humor en vrolikheid is gevolglik aspekte wat deel is van ons daaglikse praktyk. Op hierdie wyse wil ons ’n voorbeeld stel van “ligter leef” en die vreugdes en wondermooi van die lewe beklemtoon en omhels sonder om die werklikheid te verloën of te ontvlug.

Kleuterskool

Ons verwelkom kleuters vanaf 18 maande tot 5 jaar in hierdie plaasskooltjie in die stad. Hier vind die kleinste Nagapies hul tuiste weg van die huis en volg hulle die opvoedingspaadjie na die Krimp- en Ystervarkieklasse in hul peuterjare. Die kleuters betree die Klaasneus- en Streepmuisklasse en voltooi hul Gr RR jaar as Padlopers en Rooipensskilpadjies.

Kransjakker Kleuterskool is ’n Christelike onafhanklike skool.  Hier bied ons ’n tuiste weg van die huis en tree ons as verlengstuk van die liefdevolle ouerhuis op.  Ons bied ’n omgewing waar kinders in ’n veilige, beskermende en uitgesproke Christelike omgewing kan leer en speel en lag.

“Play is the highest form of research.”

 – Albert Einstein

Die belangrikste vormingsjare vind in die kleuterjare plaas. Kinders leer deur speel en konkrete ervaring van die wêreld rondom hulle.

 

Ons bied ’n informele atmosfeer waar elke kleuter se unieke persoonlikheid gekoester en aanvaar word. Leergeleenthede is dus nie tot voorgeskrewe inhoud beperk nie, maar is eerder op die kind ingestel. In hierdie veilige en gebalanseerde atmosfeer word peuters en kleuters begelei om optimaal te ontwikkel tot kinders wat gereed is vir formele onderrig in die laerskool.

 

Ons opgeleide en passievolle personeel se droom en wens is dat elke peuter, kleuter en ouer verrykende jare in hierdie skool sal beleef en dat elke kind ’n stewige fondament sal ontwikkel. Hierdie fondament is geskoei op Jesus se liefde vir ons elkeen en ons weet dat hierdie liefde ’n verskil maak in elke kind se lewe.

Grondslagfase

By Laerskool Die Krans kry elke kind (leerder) ’n regverdige kans om by die skoolhek uit te stap as ’n gebalanseerde, gelukkige kind met selfvertroue. Hier is ons nie bang om te waag nie, want ons glo waagmoed maak ons slim. Ons leef hier by ons plaasskool in die stad in ’n ontdekkingswêreld waar almal se belangstellings uitgeleef word. Woorde wat tel is: “Ek kan dit doen;” “Ek gebruik elke geleentheid;” “‘Ons’ is ’n goeie gevoel;” “Ek word aanvaar;” en “Ek is ’n gelukkige kaalvoetkind.”

Intersenfase

Die fase van ons skool waar elke kind homself kan wees. Ons streef daarna om ’n omgeeskool te wees waar elke kind as ’n unieke persoon erken word. Hier kan ons saam werk, lag en droom.

Ons belangrikste opvoedkundige doel is dat ons leerders al die lewensvaardighede moet verkry wat hulle nodig het om te floreer in die hoërskoolfase. Kom begin as ’n Kransbokkie gekoester, word gevorm, wees skoolgereed, en word dan ’n volwaardige Kransbok wat onafhanklik en toekomsgerig hoër hoogtes sal bereik. 

Leef jouself uit deur ’n gebalanseerde heelbrein-ontwikkeling op akademiese, Christelike, sport- en kultuurgebied. 

Met hoogs bekwame onderwysers sal elke leerder se hart met liefde en leergierigheid gevul word vir ons skool en ons medemens. Hier kry jy die geleentheid om die beste weergawe van jouself te wees. Word deel van die Bok-familie – ons huislike atmosfeer se deure staan oop. 

Voed die dors na kennis, evalueer minder, waardeer meer.

Leer om mekaar te respekteer.

Grondslagfase

Die CAPS-kurrikulum se uitkomstes word op ’n kreatiewe, probleemoplossende, praktiese wyse bereik. Groepwerk is ’n effektiewe deel van die leerproses. Behalwe vir 20 minute lees tuis, elke dag, is geen huiswerk deel van die Krans se benadering. Die goue draad van leer word in elke vakgebied verweef.

Aanvangslees : Prettige terloopslees van bekende name is die
inleiding tot lees. Flitskaarte met prentjies is die volgende tree
na die wonderlike wêreld van lees. Die klanke word op ‘n
avontuurlike wyse ontdek in Wonderbos waar elke lettertjie ‘n
karaktertjie aanneem om sodoende ‘n assosiasie daarmee te
maak.

Luister-, praat-, klankleer-, lees en taalleer aktiwiteite word op
kreatiewe maniere bemeester.

Boublokke word vasgelê met konkrete, praktiese inoefening. Leerders geniet dit om probleme in groepsverband op te los. Konsepte word deeglik vasgelê.

Lewensvaardighede word op ’n prettige manier gedoen aangeleer. Interessante uit- en instappies word geskoei op die temas wat behandel word.

Temas : Graad 1  – My ontdekkingswêreld – my lyfie en my omgewing.

                Graad 2 – Onder en bo die grond en die ruimte.

                Graad 3 – Ontdek die lande van die wêreld.

Uniek aan Laerskool Die Krans word assessering deurlopend gedoen. Geen formele toetsing word in Graad 1 en 2 gedoen nie. Aan die einde van Graad 3 word ’n mini-eksamen geskryf ter voorbereiding van die Intersenfase. Die doel hiervan is om die angel uit eksamen te haal, sodat dit vir leerders ’n positiewe ervaring is.

Daar word eerstens op Engels as spreektaal gefokus.

In Graad 2 word eenvoudige lees- en skryfaktiwiteite bygevoeg, wat leerders in Graad 3 in staat stel om verdere taalvaardighede aan te leer.

Die Wetenskapekspo het twee kategorieë:

Wetenskapeksperiment

Volledige Wetenskapekspo-navorsingstaak

Graad R- en 1-leerders kan vrywillig deelneem en Gr 2- en 3-leerders is verplig om deel te neem. Graad 3-leerders moet ’n volledige taak doen.

Die beste take gaan dan deur na die Gauteng-Noord ekspo-uitstalling. Ons is trots op groot sukses wat hier behaal is.

Intersenfase

Vanaf Graad 4 tot 7 sal assessering ook deurlopend plaasvind. Daar sal egter twee maal per jaar ’n volwaardige eksamen geskryf word. Die afbakenings daarvoor sal twee weke vooraf aan die leerders gegee word, saam met ’n aanbevole studierooster.

Hoekom is Wiskunde belangrik?

In vandag se tyd wonder mens dalk wat die rede is waarom ons nog Wiskunde as ’n vak moet aanbied.

Ons gebruik Wiskunde daagliks as ons kruideniersware koop, bak, tydsverloop bepaal, afstand bereken, gewigte uitwerk en wonder oor persentasies. Dit is maar enkele afdelings wat ons in ons alledaagse lewe gebruik en waarop ons fokus en dit dan aanleer in die Wiskundeklas.

Met die aanleer van Wiskunde op heelbrein of praktiese maniere kan leerders maklik patrone en belangrike vaardighede bemeester, deur byvoorbeeld logiese redenering, probleemoplossing, kritiese en kreatiewe denke.

Ons hoofdoel is dat leerders self eers op ’n praktiese wyse probleme analiseer, logies en kreatief  dink, en ook leer om ’n probleem op verskillende maniere te benader.

Daarna kan ’n logiese en toepaslike oplossing gevind word deurdat leerders hul eie metodes gebruik.

Die onderwysers se doel is om wenke aan leerders te gee om by die regte oplossings uit te kom. Onderwysers stel ook baie nuwe uitdagings vir leerders en akkommodeer elke individuele leerder se behoeftes.

By Laerskool Die Krans gebruik ons graag melktert om breuke aan te leer. Vuurhoutjies of bottelproppies word as tellers gebruik of om patrone uit te pak. Vloeistof soos water word gebruik om kapasiteit aan te leer. Verpakking van verskeie bokse word gebruik om 3D-vorms se eienskappe aan te leer. Die moontlikhede is legio.

Chromebooks word gebruik in die klas om tafels en hoofrekeninge in te skerp.

Wiskundeperiodes is elke dag ’n hoogtepunt vir ons Kransies. Hier leer ons saam probleme oplos.

Die persoonlike en sosiale welstand van ons leerders is baie belangrik, veral in hul ontwikkeling as tieners. Ons poog om leerders te leer om die regte keuses te maak, kundige besluite te neem en om selfvertroue te onwikkel. Ander fokuspunte is ook onder andere die bewusmaking van gevare van sosiale media, en om verantwoordelikhede en nuwe lewensvaardighede aan te leer.

 

Ons luister graag na leerders en hul behoeftes. Aktuele sake word dikwels besprekingspunte in die klas. Ons raak ook betrokke by liefdadigheidsprojekte.

 

Die Graad 7-leerders het twee kursusse wat hul deur die jaar bywoon, naamlik ’n bemagtigings- en ’n noodhulpkursus.

By Die Krans is Ekonomiese en Bestuurswetenskappe nie net ’n vak waar leerders teorie leer van bestuursvaardighede en ons land se ekonomie nie. Ons gee leerders geleentheid om die teorie toe te pas en te beproef in die regte wêreld. Leerders word die geleentheid gegee om ’n markdag te beplan van begin tot einde, wisselkoerse te verstaan en hulle geld reg te bestuur en te bestee. Nuwe innoverende idees word aangemoedig om die ekonomie ’n hupstoot te gee. In die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-klas leer leerders die vaardighede aan wat hulle gaan benodig vir die toekoms.

By Laerskool die Krans maak ons seker dat ons leerders reg is vir die uitdagings van die toekoms!

Daarom fokus ons in Rekenaarwetenskap op programmering en 3D-ontwerp.

Algemene rekenaarvaardighede en digitale burgerskap is in ander vakke ingevleg.

Afrikaans is die taal waarin ons lag, leer en droom by Laerskool Die Krans. Taalontwikkeling en -vaardigheid is ons mikpunte. Lees en die genot van lees is topprioriteit vir ons en ons spandeer baie tyd daaraan en besoek ons spoggerige mediasentrum weekliks. Om kreatiewe skrywers te lewer is nog ’n doelwit en ons kweek ’n liefde vir skryf deur innoverende uitdagings te stel en resepte te gee wat werk. Om sterk sprekers die wêreld in te stuur is ons droom en daarom werk ons ook aan redenering en om selfvertroue te bou om voor mense te praat. Ons skerp ons kinders se luistervaardighede en begrip op sodat hulle al die inligting kan inneem. Die Afrikaans-klas bied ’n praktiese ervaring van ons kleurvolle taal!

Taal is noodsaaklik om te kommunikeer en te dink. Weens globalisering het daar ’n behoefte ontstaan vir ’n wêreldtaal. Die wetenskappe, handel, telekommunikasie, toerisme, vermaak en die uitgewersbedryf gebruik Engels om internasionaal te kommunikeer.

 

Met die onderrig van Engels maak ons vensters oop na die buitewêreld en deure oop vir die toekoms van ons leerders. Genotvolle leesstof en ’n groot verskeidenheid van Engelse boeke is ’n deel van ons daaglikse doen en late.

Tegnologie as vak dra by tot leerders se tegnologiese geletterdheid en help hulle sodoende om suksesvolle loopbaankeuses te maak.

Tegnologie help leerders om probleme in die lewe op te los deur die ontwerpproses te gebruik.

Die logiese stappe is die aanleer van kennis om te dien as boublokke; dan die praktiese toepassing daarvan.

Kwartaal 1: Meganiese stelsels

Kwartaal 2: Strukture

Kwartaal 3: Elektriese stelsels

Kwartaal 4: Impak van Tegnologie

Ons konsentreer hoofsaaklik op die bou en ontwerp van elke projek of model, wat vir elke leerder ’n hoogtepunt is.

Graad 4-6:

Wetenskappe bestaan uit drie verskillende leerareas, naamlik Natuurwetenskappe en

Tegnologie, Geografie en Geskiedenis. Al die inhoud wat in die onderskeie vakke aangebied word, is saam gevoeg om temas te skep. Ons handel dus eerder elke jaar een oorkoepelende tema af as om die temas stuk-stuk te behandel oor ’n tydperk van drie jaar. Dit sluit aan by ons heelbrein- en venster-oopmaak-model. Vir ons is dit baie belangrik om nuuskierigheid by leerders te kweek; daarom lei die leerders soms die lesse en word lesse rondom die leerders se belangstellingsveld gebou.

 

Ons hooffokus is praktiese leergeleenthede en dat leerders eerder leer uit fisiese ervarings as net

inhoud. Die Graad 6-leerders neem ook deel aan die Wetenskapekspo wat vir hulle verpligtend is en deel vorm van hulleassessering vir kwartaal 3. Hierdie ekspo bied die geleentheid vir uitgebreide leerervarings.

 

Graad 7:

Ons volg streng die CAPS-kurrikulum om ons leerders voor te berei op die hoërskool. Steeds fokus ons daarop om leerders die geleentheid te bied om die inhoud op ’n praktiese manier aan te leer.

Senior fase

Omdat Graad 7 deel uitmaak van die senior fase, dus Graad 7, 8 en 9, met heelwat meer

vakke en ander vereistes, sal ons genoodsaak wees om by die kurrikulum van die hoërskole aan te pas. Ons benadering tot die leerinhoud sal egter steeds so kreatief as moontlik bly.

Senior fase

Ons kommunikeer op talle maniere met ouers oor werk wat in die klas behandel word. Klaswerk word aangedui op ’n weekbrief en alle werk word ook op Vrydae via Google Classroom meegedeel.

Groepwerk is van kardinale belang as dit by heelbreinontwikkeling kom. Ons werk graag in groepe van vier saam.  Elke lid van die groep het dan ’n funksionele taak. Hierdie take is:

Tydhouer: Maak seker reëls word nagekom; kan ook toesien dat alle hulpmiddels beskikbaar is.

Organiseerder: Neem leiding en tref reëlings.

Spreekbuis: Doen alle kommunikasie; praat namens die groep; sê wat almal dink en voorstel.

Bemoediger: Versorg, ondersteun emosioneel; moedig aan.

Thinking Tools-hoede om denkprosesse aan te moedig.

Thinking Tools is ’n heelbreingebaseerde kursus wat ons as onderwysers bygewoon het. Dié kursus fokus op kritiese denke en om die brein, wat ontwerp is om te leer en nie om te memoriseer nie, te akkommodeer. Thinking Tools is metakognisie- (dink oor dink) gereedskap. Wat geleer is met Thinking Tools, is veilig in die langtermyngeheue.

Thinking Tools is lewensvaardighede.

In elke klas gebruik ons die volgende:

Temaweke is uniek aan Die Krans! Hierdie tradisie het begin toe ons heelbreinbenadering afgeskop het. Twee keer per jaar pas ons in elke vak die temaweek toe vir ’n hele week lank.

Hierdie is die geleentheid waar onderwysers en leerders saam ontdek en nuwe aktuele temas ontdek op ’n opwindende en vreugdevolle manier.

 

“Ons koolstofvoetspoor”, “Blakend gesond op elke front”, “Erfenisweek”, “Olimpiese spele” en “Ons wonderlike wêreld en sy mense”  is ’n paar van die temas waarop ons al gefokus het.

Ons beleid is dat kinders geen huiswerk ontvang nie, maar wel elke middag 20 minute moet lees.

Baie, baie belangrik is lees. Lees is die enkele faktor wat akademiese vordering in alle vakke bevorder. Daarom is dit vir ons belangrik dat elke kind elke dag ten minste 20 minute sal lees. Daar sal voorgeskrewe leesstukke huis toe gegee word. Kinders wat dit onder die knie het, kan enige ander stof lees. Spelwoorde wat aangeleer word, sal slegs in die vorm van sinne, wat gelees moet word, huis toe gestuur word.

Vir die ontwikkeling van ’n langtermyngeheue en om effektief te kan begryp en ontdek, moet daar so veel as moontlik sintuie gelyktydig betrek word by die aanleer van nuwe inhoud. Dit is algemeen bekend dat kinders wat enige iets driedimensioneel ervaar of self kinesteties ervaar of prakties bou, daardie inhoud beter onthou.

Grondslagfase

 

By Laerskool Die Krans kry elke kind (leerder) ’n regverdige kans om by die skoolhek uit te stap as ’n gebalanseerde, gelukkige kind met selfvertroue. Hier is ons nie bang om te waag nie, want ons glo waagmoed maak ons slim. Ons leef hier by ons plaasskool in die stad in ’n ontdekkingswêreld waar almal se belangstellings uitgeleef word. Woorde wat tel is: “Ek kan dit doen;” “Ek gebruik elke geleentheid;” “‘Ons’ is ’n goeie gevoel;” “Ek word aanvaar;” en “Ek is ’n gelukkige kaalvoetkind.”

Grondslagfase

 

By Laerskool Die Krans kry elke kind (leerder) ’n regverdige kans om by die skoolhek uit te stap as ’n gebalanseerde, gelukkige kind met selfvertroue. Hier is ons nie bang om te waag nie, want ons glo waagmoed maak ons slim. Ons leef hier by ons plaasskool in die stad in ’n ontdekkingswêreld waar almal se belangstellings uitgeleef word. Woorde wat tel is: “Ek kan dit doen;” “Ek gebruik elke geleentheid;” “‘Ons’ is ’n goeie gevoel;” “Ek word aanvaar;” en “Ek is ’n gelukkige kaalvoetkind.”